Bukovička Banja 04.01 – 11.01.2010.

13 polaznika na zimskom kampu