10.05.2013. godine

Seminar za šahovske sudije ove godine održavao se tokom aprila meseca. Iz našeg kluba seminaru su prisutvovali Igor Jolović i Denis Bojanić.

Da su odlično savladali gradivo, rad na digitalnim satovima, parovanje kako ručno tako i na računaru pokazuje i to da su uspešno položili ispit u petak. Sledeća stavka sa već znatnim iskustvom sudjenja u klubu je uključivanje na ostale turnire zajedno sa već postojećim našim sudijama: Kristinom Brankov i Igorom Lukić (regionalne sudije) kao i Marijom Lukić (medjunarodni sudija).