Kategorne turnire za osvajanje IV i III kategorije igralo je 38 igrača 6-7. februara 2021. od 10h. Na turniru vankategornika za osvajanje IV kategorije učestvovalo je 24 igrača. Igralo se 7 kola na tempo igre od 30 minuta. U veoma jakoj konkurenciji kategoriju je osvojilo prvih osmoro takmičara. Po konačnom plasmanu prvo i drugo mesto sa osvojenih 6 poena podelili su Andrej Krsek i Mladen Stajić, bolji dodatni kriterijumi Andreju su doneli zlatnu medalju.

Od trećeg do petog mesta sa osvojenih 5 poena bila je deoba, medjutim već je prvi dodatni kriterijum odredio da treće mesto i bronzanu medalju osavaja Rastko Damjanović, četvrto mesto Dragoslav Šainović i peto mesto Nebojiša Mišević. Šesto i sedmo mesto sa 4.5 poena podelili su Katarina Nikolić i Marin Simonović. Kategoriju je još osvojio i Bojan Ivković sa osvojena 4 poena i najboljim dodatnim kriterijumima.

Rezultate po kolima i konačan plasman pogledajte na sledećem linku >>>

Turnir IV kategornika za osvajanje III kategorije igralo je 14 igrača. Posle odigranih 7 kola prvo mesto i zlatnu medalju sa 6 poena osvojio je Todor Trikić, drugo mesto i srebrnu medalju osvojio je Djordje Dumbelović, dok je bronzana medalja pripala Lavu Dimitrijeviću sa osvojenih 5 poena.

Kategoriju su odličnom igrom osvojili i mladi i talentovani Mateja Simić i kao i Natalija Racić.

Rezultate po kolima i konačan plasman pogledajte na sledećem linku >>>