Kategorni turniri

januar 19 @ 10:00 — januar 20 @ 13:00
10:00 — 13:00 (27h)

ŠK Vidikovac