Interni rejting šahovskog kluba “Vidikovac” kreće od 100 poena. Svaki vankategornik kluba ima 100 poena.

IV kategornik – 110 poena
III kategornik – 120 poena
II kategornik – 130 poena
I kategornik – 140 poena

Posle svakog odigranog turnira u klubu rejting se odmah upisuje (sabira ili oduzima).
Na kraju svakog meseca proglašava se najbolje rejtingovani igrač šahovskog kluba “Vidikovac”, kao i igrač sa najviše osvojenih rejting poena tog meseca, za najbrži napredak. Kada igrač osvoji kategoriju na postojeći rejting dodaje mu se +10 poena.

Na godišnjem nivou osvaja se PEHAR!

Turniri će se igrati na različit tempo (5 min, 10 min, 15 min, 30 min, kao i na 1 sat po igraču i više) kako bi dobili stvarno najboljeg člana kluba!

Turniri koji se igraju na 5 minuta množe se sa koeficijentom 10, turniri po ubrzanom tempu koeficijentom 15 i za redovni tempo koeficijent je 25, što praktično znači da više poena može da se zaradi ali i izgubi (kada je veći koeficijent).

2011 godina

2010 godina

2009 godina

2008 godina