Šahovski klub Vidikovac
08.07-09.07.2004.

r.b.
Prezime i ime
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poena
Mesto
1
Ivanović Miloš
0 0 1 1 1 0 1/2 1 0 4,5 VI
2
Zdravković Vladimir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 I
3
Čvorić Nikola 1 0 1 1 1 0 1 1 1/2 6.5 III
4
Vasić Filip 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5 V
5
Simić Aleksandar 0 0 0 0 1 0 0 1 1/2 2.5 VIII
6
Nedeljković Marko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
7
Lukić Igor 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 II
8
Živanović Dragomir 1/2 0 0 1 1 1 0 1 1 5.5 IV
9
Karapandža N. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 IX
10
Konjević Danilo 1 0 1/2 0 1/2 1 0 0 1 4 VII