4. Kadetski festival Šahovskog saveza Srbije 2010.
Soko Banja

Odlične rezultate ostvarili su naši članovi, osvojivši jednu bronzu i jedno srebro u ubrzanom šahu, i jednu bronzu u redovnom šahu.

Čestitamo!

Ubrzani tempo

Vladislav Branković II mesto i Balsa Graovac III mesto!

DEČACI

Dečaci do 8
Dečaci do 10
Dečaci do 12
Dečaci do 14
Dečaci do 16
Dečaci do 18

DEVOJČICE

Devojčice do 8
Devojčice do 10
Devojčice do 12
Devojčice do 14
Devojčice do 16
Devojčice do 18

Redovni tempo

Balsa Vidak Graovac III mesto!

DEČACI

Dečaci do 8
Dečaci do 10
Dečaci do 12
Dečaci do 14
Dečaci do 16
Dečaci do 18

DEVOJČICE

Devojčice do 8
Devojčice do 10
Devojčice do 12
Devojčice do 14
Devojčice do 16
Devojčice do 18