ОPŠTE ОDREDBE

1. Pozivnica: Centar za Afirmaciju i Razvoj Šaha ima čast da Vas pozove na Međunarodni Otvoreni Kadetski Turnir „Оhridsko Jezero“ 2011, koji će se održatu u Strugi, Makedonija, od 17. do 25. avgusta 2011. godine.

2. Pravo učešća: Pravo učešća imaju dečaci i devojčice rođeni 1993. i mlađi.

3. Sistem i tempo igre: Turnir će se igrati po Švajcarskom sistemu od 9 kola. Tempo igre je 90 minuta za 40 poteza, dodatnih 30 minuta do kraja partije, sa dodatkom od 30 sekundi za svaki odigrani potez, počevši od prvog. Organizator obezbeđuje rekvizite za igru. Turnir će se rejtingovati u FIDE.

4. Raspored:

 • Avgust 17: Pristizanje učesnika
 • Avgust 18: Tehnička konferencija – 12:00
 • Avgust 18: Svečano otvaranje – 16:30
 • Avgust 18: Kolo 1 – 17:00
 • Avgust 19: Kolo 2 – 17:00
 • Avgust 20: Kolo 3 – 10:00
 • Avgust 20: Kolo 4 – 17:00
 • Avgust 21: Kolo 5 – 17:00
 • Avgust 22: Kolo 6 – 17:00
 • Avgust 23: Kolo 7 – 17:00
 • Avgust 24: Kolo 8 – 17:00
 • Avgust 25: Kolo 9 – 10:00
 • Avgust 25: Svečano zatvaranje – 15:00
 • Avgust 25: Odlazak učesnika

5. Nagradni fond:

Nagradni fond iznosi 288.000,00 MKD (4.700€. 1€=61.5 MKD)

Glavne nagrade: (144.000 MKD denara)

 1. mesto 60.000,00 MKD denara
 2. mesto 40.000,00 MKD denara
 3. mesto 20.000,00 MKD denara
 4. mesto 12.000,00 MKD denara
 5. mesto 6.000,00 MKD denara
 6. mesto 6.000,00 MKD denara

Specijalne nagrade: (144.000 MKD denara)

 • Najbolji dečak do 10 godina 18.000 MKD denara
 • Najbolja devojčica do 10 godina 18.000 MKD denara
 • Najbolji dečak do 12 godina 18.000 MKD denara
 • Najbolja devojčica do 12 godina 18.000 MKD denara
 • Najbolji dečak do 14 godina 18.000 MKD denara
 • Najbolja devojčica do 14 godina 18.000 MKD denara
 • Najbolji dečak do 16 godina 18.000 MKD denara
 • Najbolja devojčica do 16 godina 18.000 MKD denara

*Napomena – Specijalne nagrade se dodeljuju pri učešću od najmanje 8 učesnika u datoj kategoriji.

Učesnici sa sledećim plasmanom:

 • Najbolji plasman (devojčice)
 • Najbolje plasiran domaći učesnik bez rejtinga (dečaci)
 • Najbolje plasiran domaći učesnik bez rejtinga (devojčice) dobijaju gratis pansione za učešće na sledećem turniru.

Jedan učesnik ne može da osvoji više od jedne nagrade. U takvom slučaju, učesnik osvaja veću nagradu. Pri deobi mesta, glavne nagrade se dele po Hortovom sistemu, dok se specijalne nagrade ne dele. Pobednik osvaja pehar. Pehare, medalje i druge nagrade osvajaju i najbolji dečaci i devojčice do 10, 12, 14 i 16 godina.

6. Kriterijumi pri deobe mesta:

 1. Kriterijum: Srednji Buholc
 2. Kriterijum: Buholc
 3. Kriterijum: Vedi broj pobeda
 4. Kriterijum: Progres

7. Smeštaj:

Smeštaj učesnika je u hotelu „Biser“. Cena smeštaja sa punim pansionom je:

 • U trokrevetnoj sobi – 26 €
 • U dvokrevetnoj sobi – 30 €
 • U jednokrevetnoj sobi – 37 €

Cene su po osobi, za dan. Broj soba u hotelu „Biser“ je ograničen. Rezervacije se vrše najkasnije do 1. avgusta, uplatom od 50€. Posle ovog datuma organizator ne garantuje da će biti slobodnih mesta u hotelu. Ostatak sume za pansione treba uplatiti najkasnije do 17. avgusta, pre početka turnira. Nakon uplate molimo Vas da kontaktirate organizatora sa informacijom, nakon čega dete dobiti potvrdu Vaše rezervacije.

Uplata se vrši na sledeći žiro-račun:

SHUMI 81 DOOEL H. BISER- STRUGA

IBAN: MK 07240230001714832

SWIFT: UIBMMK 22

Nalog za plaćanje: Rezervacija za šahiste

Napomena: troškovi transfera plaćanja padaju na račun osobe koja vrši uplatu. Za sve dodatne informacije molimo Vas da nas kontaktirate.

8. Upisnina i registracija: Upisnina za turnir je 30€. Samo igrači koji su pre početka turnira izmirili upisninu i troškove za smeštaj, de biti parovani.

9. Sudije i Turnirski odbor: Glavni sudija je Ivan Kočovski, FIDE sudija. Imena ostalih sudija će biti objavljena naknadno. Turnirski odbor de biti izabran pre početka turnira.

10. Druge informacije:

 • Turnirska sala je u hotelu „Biser“.
 • Informacije o putu se mogu naći na оficijalnom sajtu.
 • Valuta i razmena: Lokalna valuta je Denar (MKD). 1 EUR = 61.5 MKD

DODATNE ODREDBE

 1. Svi takmičari su dužni da počituju Pravilnik šahovske igre i Propozicije i da svoje partije igraju u duhu fer-pleja.
 2. Glavni sudija će naglasiti približavanje početka svakog kola, 5 minuta pre početka kola, prema rasporedu za igru.
 3. Tolerancija kašnjenja je 15 minuta. Ako oba igrača nise prisutna na šahovskoj tabli 15 minuta posle objave početka kola, partija de službeno biti završena rezultatom 0-0.
 4. Zapisivanje poteza je obavezno tokom cele partije.
 5. Zabranjeno je analiziranje partija u sali za igru. Igrači koji su završili svoje partije se smatraju posmatračima i nije im dozvoljeno da ostanu u sali za igru.
 6. Igračima je zabranjenjo, da bez dozvole sudije, nose mobilne telefone ili druge elektronske uređaje za komunikaciju u zoni takmičenja, osim ako nisu potpuno isključeni. Ako takav urđaj proizvede zvuk, igrač gubi partiju. Protivnik će pobediti, osim ako ne može da objavi mat sa proizvoljnom serijom pravilnih poteza – tada će dobiti pola poena.
 7. Snimanje i fotografisanje je dozvoljeno prvih 15 minuta.
 8. Svi igrači su dužni da poštuju etički kod pristojnog oblačenja za vreme partija.
 9. Igračima nije dozvoljeno da napuste zonu takmičenja bez dozvole sudije. Zona takmičenja uključuje salu za igru i toalete.
 10. Svi igrači su upoznati sa Pravilnikom i dužni su da ga počituju.

INFORMACIJE ZA KONTAKT

 • Оficijalni sajt turnira: www.sah.mk
 • Оficijalna e-mail adresa: youthopen@sah.mk
 • Ljupčo Nikolovski: +389 78208683, +381 637804384
 • Riste Menkinoski: +389 70758450