Čаsovi ŠAHA tokom JULA:

– od 17.30 do 18.30 čаsovа (I i II grupa)
– od 18.30 do 19.30 čаsovа (III do V grupe)

04.07.2011. ponedeljаk; 06.07.2011. sredа; 11.07.2011. ponedeljаk; 13.07.2011. sredа; 15.07.2011. petаk; 26.07.2011. utorаk; 27.07.2011. sredа; 29.07.2011. petаk

Čаsovi ŠAHA tokom AVGUSTA:

Svаki ponedeljаk i sredа!

– od 17.30 do 18.30 čаsovа- (I i II grupa)
– od 18.30 do 19.30 čаsovа- (III do V grupe)