Šahovski klub Vidikovac 04.01.2015. organizovao je takmičenje u Fišerovom šahu. Učestvovalo je 18 igrača. Igralo se 5 kola na tempo od 10 minuta po igraču. Svako kolo učesnici su kao zadatak imali novu poziciju. Teorija otvaranja nije odlučivala, tako da je moralo da se razmišlja više nego inače.

Lista 1 2 3 4 5 Tabela
A tim

 

PRAVILA ZA ŠAH 960
F.1. Pre nego što partija šaha 960 počne, početna pozicija se slučajno postavlja prema određenim
pravilima. Posle toga, partija se igra na isti način kao standardni šah. Figure i pešaci se kreću normalno i
cilj svakog igrača je da matira protivnikovog kralja.

F.2. Zahtevi za početnu poziciju
Startna pozicija u šahu 960 mora ispoštovati određena pravila. Beli pešaci su poređani u drugom redu,
kao i u klasičnom šahu. Ostale bele figure su postavljene nasumice u prvom redu uz sledeća ograničenja:
a. Kralj je postavljen između dva topa,
b. Lovci su postavljeni na poljima suprotne boje,
c. Crne figure su postavljene jednako i nasuprot belim figurama
Početna pozicija se generiše pre početka partije korišćenjem kompjuterskog programa, kockica, novčića,
karata i sl.

F.3. Pravila za rokadu u šahu 960
a. ŠAH 960 omogućava svakom igraču da izvrši rokadu jednom u toku igre, i to potezom kralja i topa,
koji se računa kao jedan potez. Pošto standardna pravila pretpostavljaju početnu pozicija topa i kralja
koja često nije primenljiva u šahu 960, potrebna su dodatna tumačenja pravila standardnog šaha za
rokadu.
b. Kako se rokira
U zavisnosti od pozicije kralja i topa pre rokade, rokada se vrši na jedan od ova četiri načina:
1. Rokada kao dvostruki potez: jednim potezom pomeriti kralja i onda pomeriti topa
2. Rokada kao premeštanje: zamenom mesta kralja i topa
3. Rokada kao potez samo kralja : izvesti potez samo pomeranjem kralja
4. Rokada kao potez samo topa: izvesti potez samo pomeranjem topa
Preporuke
1. Ukoliko se rokada vrši na šahovskoj tabli sa živim igračem preporučuje se da kralj bude uklonjen sa
površine za igru odmah do svoje krajnje pozicije, a da top bude pomeren sa svoje startne na svoju krajnju
poziciju i onda kralj bude postavljen na svoju završno polje.
2. Nakon rokade pozicija topa i kralja je potpuno ista kao što bi bila u standardnom šahu
Objašnjenje
Prema tome, posle c – rokade (označene kao O-O-O i poznate kao velika rokada u standardnom šahu),
kralj je na c-polju (c1 za belog i c8 za crnog) i top je na d polju (d1 za belog i d8 za crnog). Nakon g –
rokade (označene O-O i poznate kao mala rokada u standardnom šahu), kralj je na polju g (g1 za belog i
g8 za crnog) i top je na f polju (f1 za belog i f8 za crnog).

Napomene
1. Da bi se izbegao bilo kakav nesporazum bilo bi korisno najaviti ,,rokiraću“ i to pre same rokade.
2. U nekim početnim pozicijama kralj ili top (ali ne oba) se ne pomeraju za vreme rokade.
3. U nekim početnim pozicijama rokada se može izvršiti već u prvom potezu.
4. Sva polja između kraljevog početnog i završnog polja (uključujući i završno), i sva polja između
topovog početnog i završnog polja (uključujući i završno) moraju biti slobodna od figura, osim kralja i
topa koji vrše rokadu.
5.U nekim početnim pozicijama, neka polja mogu ostati popunjena za vreme rokade, što je zabranjeno u
standardnom šahu. Na primer, nakon c – rokade moguće je imati a, b i/ili e još uvek popunjeno, i nakon g
– rokade moguće je imati e i/ili h popunjeno.