Zbog praznika i putovanja većeg broja članova kluba, kategorni turniri se odlažu.