Novogodišnji turnir 2009
Organizator(i) : Šahovski klub Vidikovac
Datum : 27.12.2008 i 28.12.2008

Početnici
U grupi početnika igrano je 6 kola po švajcarskom sistemu. Tempo igre bio je 10 min po igraču. Učestvovalo je 20 takmičara kluba od kojih niko nema kategoriju. Posle odigranih VI kola plasman je sledeći. Pobednici su nagradjeni diplomama, medaljama i peharom.

Konačno stanje početnici
Tabela sa rezultatima po kolima

III i IV grupa
U grupi u kojoj su igrali članovi iz III i IV grupe sa predavanja igrano je 7 kola po švajcarskom sistemu. Tempo igre bio je 10 min po igraču. Učestvovalo je 22 takmičara kluba. Posle odigranih VII kola plasman je sledeći. Pobednici su nagradjeni diplomama, medaljama i peharom.

Konačno stanje III i IV grupa
Tabela sa rezultatima po kolima

Cuger turnir

Cuger turnir odigran je 04.01.2009. Učestvovalo je 12 najboljih igrača.

Konačno stanje