GETE: Šahovska igra je ispit uma.

VOLTER: Od svih igara šah zaslužuje najveću počast ljudskog uma. Šah je više nego igra, manje nego nauka.

TARTAKOVER: Uvek sam pomalo sažaljevao čoveka koji ne zna šah… Jer šah, kao ljubav, kao muzika, ima moć da ljude čini srećnim.

PETROSJAN: Šah može biti samo ono što jeste – ŠAH!

SMISLOV: Šah je za mene umetnost. Živeo sam u atmosferi šaha i muzike i čini mi se da i danas pripadam ovim umetnostima.

BOTVINIK: Svoju knjigu o meču sa Smislovom završio sam ovim rečima: Šah je u prvom redu igra. Ali, kada ljudi oduševljeno stolećima igraju, šah dobija odlike umetnosti. Pored toga šah ima i neke elemente nauke.

EVE: Lasker je rekao: „Šah je borba“ i ja se slažem s njim, jer cilj šahovske borbe je pobeda.

FIŠER: Teško je dati definiciju nečega što predstavlja život, jer šah za mene može biti samo život.

GLIGORIĆ: Šah je borba sa samim sobom.

MATANOVIĆ: Šah je šah! (Tako glasi i naslov jedne njegove knjige sa 100 najlepšis partija najboljih svetskih šahista).

PORTIŠ: Šah je najlepši poklon ljudima.

FLOR: To je veoma mnogo, čitav život.

NAJDORF: Šah je nauka, umetnost i igra.

OKELI: Ovo je večno pitanje: umetnost, nauka ili igra? To je toliko puta rečeno, da bi zvučalo kao ponavljanje. Sve što ja znam je da šah donosi mnogo sreće onima koji ga igraju.

ALBIN: Kad se diviš partiji nekog čuvenog majstora, pitaj se koliko je on partija morao da izgubi dok je jednu uspeo da dobije!

MARKO: Pedeset dobrih poteza kadkada nisu dovoljni da se neka partija dobije, ali je često jedan jedini rđav potez dovoljan da se ona izgubi.

LASKER: Suštinu šaha treba posmatrati kao borbu dva mozga.