Evropski parlament usvojio je program „Šah u evropskim školama“ koji je razvila Evropska šahovska unija (ECU) i Šahovska fondacija „Kasparov“.

Predsednik ECU Silvio Danilov rekao je da će 13. mart 2012. godine ući u istoriju šaha jer je tada šah prešao u viši nivo društvenog priznanja, „ne samo kao sport, veći i kao deo obrazovanja u modernom svetu“.

Pisanu deklaraciju pod brojem 50/2011 za uvođenje šaha u školski program u EU potpisala su 392 poslanika Evropskog parlamenta. Bilo je potrebno samo 378 potpisa od ukupno 754 poslanika Evropskog parlamenta.

Pisana deklaracija odlazi pred Evropsku komisiju na razmatranje.