Nikolić Ivana rođena je 1996. godine i ovo su neki njeni šahovski uspesi:

 • I mesto na kategornom turniru za osvajanje IV kategorije 2007. godine
 • I mesto na opštinskom prvenstvu 2007. godine u kategoriji do 12 godina
 • II mesto na Novogodišnjem turniru kluba 2007/2008 godina
 • I mesto na kategornom turniru za osvajanje III kategorije 2008. godine
 • II mesto na prvenstvu kluba 2008. godine (devojčice)
 • I mesto na opštinskom prvenstvu 2008. godine u kategoriji do 14 godina
 • III mesto na Novogodišnjem turniru kluba 2008/2009 godina
 • III mesto na kategornom turniru (letnje pripreme) 2009. godine
 • I mesto na cuger turniru (letnje pripreme) 2009. godine
 • II mesto na kategornom turniru za osvajanje II kategorije 2009. godine
 • I mesto na opštinskom prvenstvu 2009. godine u kategoriji do 14 godina
 • III mesto na prvenstvu Beograda 2009. godine u kategoriji do 14 godina
 • I mesto na Novogodišnjem turniru kluba 2009/2010 godina
 • III mesto na kategornom turniru za II kategoriju (zimske pripreme) 2009. godine
 • III mesto na kategornom turniru za II kategoriju (letnje pripreme) 2009. godine
 • I mesto na prvenstvu kluba 2010. godine (devojčice)
 • I mesto na opštinskom prvenstvu 2010. godine u kategoriji do 16 godina
 • III mesto (deoba) na prvenstvu Beograda 2010. godine u kategoriji do 16 godina
 • II mesto na kategornom turniru (zimske pripreme) 2010. godine
 • I mesto na cuger turniru (zimske pripreme) 2010. godine
 • II mesto na kategornom turniru (letnje pripreme) 2010.
 • I mesto na cuger turniru (letnje pripreme) 2010. godine
 • II mesto na prvenstvu kluba 2011. (devojčice)
 • I mesto na opštinskom prvenstvu 2011. godine u kategoriji do 16 godina
 • I mesto na prvenstvu Jugoistočne Evrope 2011. godine u kategoriji do 19 godina (iako je u trenutnku osvajanja ovog turnira imala samo 15 godina)
 • II mesto ekipno – Beogradska liga 2011. godine

Mićević Ana rođena je 1995. godine i ovo su neki njeni šahovski uspesi:

 • I mesto na kategornom turniru za osvajanje IV kategorije (zimske pripreme) 2009. godine
 • III mesto na kategornom turniru za osvajanje III kategorije 2009. godine
 • I mesto na kategornom turniru za osvajanje II kategorije 2009. godine
 • II mesto na Novogodišnjem turniru kluba 2009/2010 godina
 • I mesto na kategornom turniru (zimske pripreme) 2010. godine
 • III mesto na kategornom turniru (letnje pripreme) 2010. godine
 • I mesto na prvenstvu kluba 2011. godine (devojčice)
 • III mesto na cuger turniru (letnje pripreme) 2011. godine
 • II mesto ekipno – Beogradska liga 2011. godine

Panić Anastasija rođena je 1993. godine i ovo su neki njeni šahovski uspesi:

 • III mesto na Kadetskom Prvenstvu Srbije i Crne Gore do 14 godina, 2006. godine
 • I mesto ekipno na turniru Omladinske Nade 2007. godine
 • I mesto na Kadetskom Prvenstvu Balkana 2007. godine
 • II mesto ekipno na turniru Omladinske Nade 2008. godine
 • I mesto na Kadetskom Prvenstvu Balkana 2008. godine
 • III mesto na Kadetskom prvenstvu Beograda do 16 godina, 2008. godine
 • I mesto ekipno na Prvenstvu Srednjih Škola Beograda 2009. godine
 • I mesto ekipno na Prvenstvu Srednjih Škola Srbije 2009. godine
 • I mesto na Omladinskom Prvenstvu Beograda 2009. godine
 • I mesto ekipno na Prvenstvu Srednjih Škola Beograda 2010. godine
 • I mesto ekipno na Prvenstvu Srednjih Škola Srbije 2010. godine
 • III mesto na Omladinskom Prvenstvu Beograda 2010. godine
 • I mesto ekipno na Prvenstvu Srednjih Škola Beograda 2011. godine
 • II mesto na Kadetskom Prvenstvu Srbije 2011. godine
 • I mesto ekipno na Prvenstvu Srednjih Škola Srbije 2011. godine
 • II mesto na Prvenstvu Centralne Srbije za žene 2012. godine
 • I mesto ekipno na Prvenstvu Srednjih Škola Beograda 2012. godine
 • I mesto ekipno na Prvenstvu Srednjih Škola Srbije 2012. godine
 • III mesto na Omladinskom Prvenstvu Beograda 2012. godine

Velikić Adela rođena je 1997. godine i ovo su neki njeni šahovski uspesi:

 • III mesto na Prvenstvu Opštine 2006. godine
 • III mesto na Prvenstvu Grada u kategoriji do 10 godina 2006. godine
 • II mesto na Prvenstvu Opštine 2007. godine
 • III mesto na Kadetskom Prvenstvu Države u rešavanju šahovskih problema 2008. godine
 • II mesto na Prvenstvu Balkana 2008. godine
 • I mesto na Prvenstvu Opštine 2008. godine
 • II mesto na Prvenstvu Grada u kategoriji do 12 godina 2008. godine
 • I mesto na Prvenstvu Države u ubrzanom šahu u kategoriji do 12 godina 2009. godine
 • II mesto na Prvenstvu Države u kategoriji do 12 godina 2009. godine
 • II mesto na Prvenstvu Balkana 2009. godine
 • I mesto na Prvenstvu Opštine 2009. godine
 • I mesto na Prvenstvu Grada u kategoriji do 14 godina 2009. godine
 • III mesto na Prvenstvu Države u ubrzanom šahu u kategoriji do 14 godina 2010. godine
 • I mesto na Prvenstvu Države u rešavanju šahovskih problema u kategoriji do 14 godina  2010. godine
 • I mesto na Omladinskom Prvenstvu Beograda 2010. godine
 • II mesto na Omladinskom Prvenstvu Srbije 2010. godine
 • I mesto na Prvenstvu Grada u kategoriji do 14 godina 2010. godine
 • I mesto na Prvenstvu Države u ubrzanom šahu u kategoriji do 14 godina 2011. godine
 • I mesto na Prvenstvu Države u rešavanju šahovskih problema u kategoriji do 14 godina 2011. godine
 • I mesto na Prvenstvu Države u redovnom šahu u kategoriji do 14 godina 2011. godine
 • III mesto na Omladinskom Prvenstvu Beograda 2011. godine
 • III mesto na Omladinskom Prvenstvu Srbije 2011. godine
 • III mesto (ekipno) na Prvenstvu Balkana 2011. godine
 • I mesto na Prvenstvu Opštine 2011. godine
 • I mesto na Prvenstvu Grada u kategoriji do 14 godina 2011. godine
 • III mesto na Kadetskom Prvenstvu Države u rešavanju šahovskih problema 2012. godine
 • I mesto na Omladinskom Prvenstvu Beograda 2012. godine

Todorović Marija rođena je 1999. godine i ovo su neki njeni šahovski uspesi:

 • II mesto na Novogodišnjem turniru kluba 2009/2010 godina
 • I mesto na turniru za osvajanje IV kategorije 2010. godine
 • I mesto na opštinskom prvenstvu 2010. godine u kategoriji do 12 godina
 • II mesto na prvenstvu kluba 2010. godine (devojčice)
 • III mesto na omladinskom turniru u Starim Banovcima 2010. godine
 • II mesto na Novogodišnjem turniru kluba 2010/2011 godina
 • III mesto na prvenstvu kluba 2011. godine (devojčice)
 • I mesto na opštinskom prvenstvu 2011. godine u kategoriji do 14 godina
 • I mesto na kategornom turniru za osvajanje III kategorije 2011. godine
 • II mesto na II ženskoj ligi Srbije 2011. godine
 • III mesto na kategornom turniru za osvajanje II kategorije 2011. godine
 • II mesto na ekipnom prvenstvu Srbije osnovnih škola 2012. godine
 • I mesto na prvenstvu kluba 2012. godine (devojčice)

Todorović Kristina rođena je 2002. godine i ovo su neki njeni šahovski uspesi:

 • I mesto na opštinskom prvenstvu 2010. godine u kategoriji do 10 godina
 • I mesto na kategornom turniru za osvajanje IV kategorije 2010. godine
 • III mesto na omladinskom turniru u Starim Banovcima 2010. godine
 • II mesto na kategornom turniru za osvajanje III kategorije 2011. godine
 • II mesto na opštinskom prvenstvu 2011. godine u kategoriji do 10 godina
 • III mesto na prvenstvu Beograda 2011. godine do 10 godina
 • II mesto na Novogodišnjem prvenstvu kluba 2011/2012 godina
 • II mesto na ekipnom prvenstvu Srbije osnovnih škola 2012. godine
 • III mesto (deoba) na prvenstvu kluba 2012. godine (devojčice)

Đorđević Nevena rođena je 2004. godine i ovo su neki njeni šahovski uspesi:

 • III mesto na Balkanskom prvenstvu 2009. godine u kategoriji do 8 godina (iako je onda imala samo 5 godina)
 • I mesto na opštinskom prvenstvu 2009. godine u kategoriji do 8 godina
 • I mesto na turniru za osvajanje IV kategorije
 • III mesto na prvenstvu kluba 2010. godine (predškolci)
 • I mesto na Balkanskom prvenstvu 2010. godine u kategoriji do 6 godina
 • I mesto na opštinskom prvenstvu 2010. godine u kategoriji do 8 godina
 • I mesto na Balkanskom prvenstvu 2011. godine u kategoriji do 8 godina
 • II mesto na prvenstvu Srbije (ubrzani tempo) 2011. godine u kategoriji do 8 godina
 • III mesto (deoba) na prvenstvu Srbije (redovni tempo) 2011. godine u kategoriji do 8 godina
 • II mesto na prvenstvu kluba 2011. godine (predškolci)
 • I mesto na kategornom turniru za osvajanje IV kategorije 2011. godine
 • III mesto na turniru Omladinske nade 2011. godine u grupi devojčica do 10 godina (iako je onda imala samo 7)
 • I mesto na V olimpijadi predškolaca 2011. godine
 • I mesto na kategornom turniru za osvajanje III kategorije 2011. godine
 • II mesto na Međunarodnom Otvorenom Kadetskom turniru Ohrid 2011. u kategoriji devojčice do 10 godina
 • I mesto na opštinskom prvenstvu 2011. godine u kategoriji do 8 godina
 • III mesto na prvenstvu Beograda 2011. godine u kategoriji do 8 godina
 • II mesto na prvenstvu Srbije (ubrzani tempo) 2012. godine u kategoriji do 8 godina
 • I mesto na prvenstvu Srbije (redovni tempo) 2012. godine u kategoriji do 8 godina
 • II mesto na ekipnom prvenstvu Srbije osnovnih škola 2012. godine
 • III mesto na turniru Omladinske nade do 10 godina 2012. godine

Savić Anisia rođena je 2003. godine i ovo su neki njeni šahovski uspesi:

 • II mesto na opštinskom prvenstvu 2010. godine u kategoriji do 8 godina
 • II mesto na Balkanskom prvenstvu 2011. godine u kategoriji do 8 godina
 • II mesto na kategornom turniru za osvajanje IV kategorije 2011. godine
 • I mesto na kategornom turniru za osvajanje III kategorije 2011. godine
 • II mesto na prvenstvu Jugoistočne Evrope 2011. godine u kategoriji do 8 godina
 • I mesto na opštinskom prvenstvu 2011.godine u kategoriji do 10 godina
 • II mesto na ekipnom prvenstvu Srbije osnovnih škola 2012. godine
 • III mesto na prvenstvu kluba 2012. godine (devojčice)
 • I mesto na turniru Omladinske nade do 10 godina 2012. godine

Brankov Kristina rođena je 1990. godine i ovo su neki njeni šahovski uspesi:

 • III mesto na kategornom turniru (letnje pripreme) 2006. godine
 • I mesto na Open-u Jezero – Ada u kategoriji omladinki 2006. godine
 • III mesto ekipno na turniru Omladinske nade 2006. godine
 • I mesto na Vikend turniru u kategoriji omladinke 2006. godine
 • III mesto na Novogodišnjem turniru 2006/2007 godina
 • II mesto na kategornom turniru (zimske pripreme) 2007. godine
 • I mesto (deoba) na turniru za II kategoriju 2007. godine
 • I mesto na Prvenstvu Srbije u rešavanju šahovskih problema u kategoriji do 18 godina, 2007. godine
 • II mesto na Prvenstvu Srbije u kategoriji do 18 godina. 2007. godine
 • I mesto na Prvenstvu kluba u kategoriji devojčice 2007. godine
 • II mesto ekipno na Prvenstvu Srednjih Škola 2007. godine
 • I mesto na Open-u Jezero – Ada u kategoriji omladinki 2007. godine
 • I mesto na prvenstvu Balkana do 18 godina, 2007. godine
 • II mesto na Prvenstvu Srbije u rešavanju šahovskih problema u kategoriji do 18 godina, 2008. godine
 • III mesto na Kadetskom Prvenstvu Srbije u kategoriji do 18 godina. 2007. godine
 • III mesto na Omladinskom turniru „Milorad Božović“ 2008. godine
 • II mesto na Open-u Jezero – Ada u kategoriji omladinki 2008. godine
 • I mesto na vikend turniru u kategoriji omladinke 2008. godine
 • II mesto na ekipnom Prvenstvu Srednjih Škola Srbije 2009. godine
 • II mesto ekipno na Menadžerijadi 2009. godine
 • III mesto na Prvenstvu Vojvodine za žene, 2009. godine
 • III mesto na Prvenstvu Vojvodine za omladinke, 2009. godine
 • III mesto ekipno na Prvoj Ligi Centralne Srbije 2009. godine
 • I mesto na Aprilskom turniru studenata 2010. godine
 • I mesto na Četvrtoaprilskom turniru studenata (studentkinje) 2010. godine
 • II mesto ekipno na Menadžerijadi 2010. godine
 • I mesto na Prvenstvu Vojvodine za žene 2010. godine
 • I mesto na Prvenstvu Vojvodine za omladinke 2010. godine
 • III mesto na Prvenstvu Srbije za omladinke 2010. godine
 • I mesto na Aprilskom turniru studenata 2011. godine
 • I mesto na Četvrtoaprilskom turniru studenata (studentkinje) 2011. godine