Kancelarija za mlade Gradske opštine Rakovica u saradnji sa šahovskim klubom „Vidikovac“ osmislila je koncept besplatne škole šaha za osnovce svih uzrasta koji će tokom leta moći da pohađaju školu, i ujedno uz druženje sa vršnjacima razvijaju intelektualne sposobnosti.

Škola je počela sa radom 16.07. i trajaće sve do kraja avgusta. Časovi se održavaju utorkom i četvrtkom od 19h u trajanju od 45 minuta. Prijavilo se preko 30 mališana sa naše opštine počevsi od predškolskog uzrasta pa do osmog razreda. Škola šaha kreće od početnog nivoa i kretanja figura. Cilj je da se deca nauče šah i da posle besplatne škole budu obučena za igranje šaha u takmičarskom smislu. Pored kretanja figura, pravila „an pasan“ i pravila oko promocije pešaka i male i velike rokade, polaznici će imati priliku da nauče šta je to šah, mat, pat i remi, da matiraju sa dva topa, damom i jednim topom kao i da prodju kroz neke osnovne šahovske minijature. Na vrednost figura i njihovu jačinu kao i pokretljivost i razvoj na početku partije posebno se obraća pažnja. Upoznaće se sa šahovskim satovima i igrati partije na istim.

Drago nam je zbog toga što je odziv odličan i što deca, ali i njihovi roditelji shvataju koliko je šah kao intelektualna igra bitan u razvoju njihovog deteta.

Zadaci škole šaha su: 

 • Izgrađivanje interesovanja za šahovsku igru;
 • Igranje šaha;
 • Stimulisanje mašte, kreativnosti i radoznalosti tokom učenja šaha;
 • Povezivanje znanja o šahu sa životnim situacijama;
 • Izgrađivanje logičkog shvatanja šahovske igre kao osnove za logičko mišljenje;
 • Osposobljavanje učenika da samostalno donose odluku kroz igranje šaha;
 • Jačanje tolerancije kao bitnog faktora emocionalne inteligencije;
 • Razvijanje svesti o sopstvenom napredovanju i jačanje motivacije za dalje učenje šaha.

Učenici treba da se:

 • Kroz veći broj zanimljivih i atraktivnih primera, koji se odnose na veštinu igranja šaha, zainteresuju za šahovsku igru;
 • Kroz veći broj zadataka osposobe da samostalno donose odluke u toku šahovske igre, kasnije i životu.

Zbog čega treba učiti šah?

 • Zato što je šah deo kulture, to nije proizvod samo jednog uma već je sakupljeno iskustvo čitavog čovečanstva!
 • Zato što šah za osnovu ima matematiku, a ona je osnova svih nauka. To je jezik svih tehnologija i organizovane misli.
 • Zato što šah razvija čitav niz karakternih osobina: pažnju, pamćenje, logičko razmišljanje, sistematičnost, strpljenje, objektivnost, preuzimanje odgovornosti, smisao za pravilnu procenu situacije i izvlačenje zaključaka itd.
 • Zato jer se pravila šaha mogu primenjivati u svakodnevnom životu.
 • Zato što se vrlo brzo uočava napredak u školi, pogotovo kada je u pitanju matematika (logika).
 • Zato što šah razvija sportski duh!

Linkovi kao najave:

http://www.pravda.rs/2013/07/05/besplatna-skola-saha-za-osnovce-u-rakovici/?lng=lat

http://rakovica.rs/besplatna-skola-saha-za-osnovce-u-rakovici/

http://grid3.rs/news/302407792/besplatna-skola-saha-za-osnovce-u-rakovici

http://superdete.com/dogadjaji/gradska-opstina-rakovica-organizuje-besplatnu-skolu-saha-za-osnovce

http://www.netkafa.net/05-07-2013/besplatna-skola-saha-za-osnovce-u-rakovici/316516

http://hajka.rs/vesti/Besplatna-skola-saha-za-osnovce-u-Rakovici-lat.html