Kategorni turnir vankategornika za osvajanje IV kategorije igrao se 19.-20. januara 2019. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama kluba. Posle odigranih 6 kola po dvokružnom sistemu, na tempo igre od 30 minuta po igraču, IV kategoriju osvojili su: Natalija Vujović i Lazar Varinac. Diplomu, medalju i treće mesto osvojio je Aleksa Kovrlija.

Kategorni turnir IV kategornika za osvajanje III kategorije u istom terminu igralo je 12 igrača. Posle odigranih 7 kola, kategoriju su osvojili: Jasmin Bećiri, Ivan Stojković, Dunja Bajović, Vanja Antonić, Uroš Golubivić i Andrija Obrenović.

Rezultate po kolima i konačne tabele pogledajte na sledećem linku >>>