Predsednik opštine u našem klubu

Predsednik Opštine Rakovica Milosav Miličković lično je posetio šahovski klub Vidikovac...

Opširnije